SDIR:     SDIR
 

Serviciile descrise sunt integrate în diferitele forme de factoring pe care le oferim clienţilor noştri, care pot alege între:

  • Factoring de export fără recurs. Banca IFIS achiziționează în proporţie de 100% creanţele pentru export, în moneda de facturare. Banca IFIS cumpară creanţa, asumându-şi în totalitate riscul de insolvenţă a debitorului; mai mult, accelerând accesul la resurse, întreprinderea elimină riscul de pierderi din creanţe. Această soluţie, de asemenea, optimizează mulţi dintre indicatorii financiari din bilanţ. Factoringul de export este un instrument foarte bun pentru a evalua soliditatea financiară a potenţialului cumpărător străin şi pentru a obţine asigurarea financiară a creanţei.
  • Factoring intern. Banca IFIS finanţează, cu ajutorul serviciilor de factoring cu recurs sau fără recurs, creanţele rezultate din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii pe piața din România. Finanțarea poate fi obţinută şi în valută străină, în cazul în care întreprinderile locale aleg acest tip de acord, în virtutea legilor.
  • Factoring la scadenţă. Este un serviciu referitor la plățile care nu au ajuns la scadenţa specificată pe factură; serviciul este conceput pentru întreprinderile care au nevoie de o planificare financiară precisă.
  • Factoring indirect. Este finanţarea creanţelor furnizorului care ia naştere din iniţiativa întreprinderii creditoare care doreşte să beneficieze de termene de plată mai lungi. Pentru a transfera creanţele Băncii IFIS este necesar un acord de factoring cu furnizorii. De multe ori, societatea care a creat creanţa faţă de furnizori este unica debitoare în cadrul operațiunii de Factoring. Factoringul indirect este adresat unor cumpărători cu grad înalt de bonitate, care doresc să-şi eficientizeze termenele de plată.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi direct.