SDIR:     SDIR
 

Descrierea serviciului de factoring

Factoringul este un instrument financiar flexibil care combină o gamă largă de servicii în funcţie de nevoile individuale ale societăţii, pentru a asigura optimizarea schimburilor comerciale şi pentru a mări beneficiile atât pentru cumpărători, cât și pentru furnizori.

Includerea factorului nu interferează cu bunele relații comerciale, ci, dimpotrivă, face ca oferta furnizorului să fie mult mai competitivă, contribuind la extinderea termenelor de plată sau la creșterea numărului de posibili furnizori. Eliminând efectele negative ale termenelor prea lungi de plată, graţie avansului de până la 100% din creanţă, Banca IFIS îl ajută pe furnizor să-şi îndeplinească cât mai repede obligaţiile şi, în acelaşi timp, îi dă posibilitatea de a negocia reduceri la achiziţii. Implicarea Băncii IFIS în tranzacţii poate influenţa în mod pozitiv poziţia furnizorilor, mai ales în ceea ce priveşte relaţiile acestora cu mari societăţi buyer, putând regla şi acordurile cu societăţile mai mici.

Factoringul pro soluto îndeplineşte trei funcţii principale:

 • administrarea creanţei: contabilizarea, monitorizarea poziţiilor, verificarea corectitudinii situaţiilor financiar;
 • finanţarea activităţii: anticiparea sumelor pe baza facturilor;
 • protecţia creanţei: transferul riscului de insolvabilitate către societatea de factoring.

Acordul de factoring este semnat de două sau trei părți implicate în tranzacție - furnizorul și factorul - și acoperă cesionarea facturilor emise de către furnizor către cumpărător.

În unele cazuri (factoring indirect), cooperarea ia naştere din iniţiativa societăţii cumpărătoare de bunuri sau de servicii, care are nevoie de mai mult timp pentru a plăti creanţa. Cu toate acestea, pentru a transfera facturile către societatea de factoring, este necesar acordul cu furnizorul.

Cui îi este adresat

Factoringul poate fi utilizat de societăţi care operează în domeniul b2b producătoare de bunuri, care desfăşoară activităţi comerciale şi care prestează servicii. Beneficiile cele mai importante privesc societăţile care:

 • operează în domenii în care termenele de plată sunt lungi în mod obişnuit;
 • sunt obligate să respecte termene de plată foarte scurte impuse de furnizori, spre deosebire de cele valabile pentru cumpărători;
 • operează în domenii cu tendinţe variabile ale vânzărilor, în funcţie de sezon;
 • încep noi relaţii comerciale;
 • își măresc volumul şi cifra de afaceri;
 • colaborează cu societăţi din străinătate;
 • fac investiţii;
 • doresc să își îmbunătățească indicii financiari și situațiile financiare;
 • nu au acces la alte surse de finanțare din cauza unei bonităţi limitate.

Costurile serviciului de Factoring

Costurile Băncii IFIS sunt stabilite în baza unor parametri individuali, în funcţie de fiecare client potenţial.