Firmele care operează pe pieţele interne şi internaţionale, cu o importantă reţea de relaţii de afaceri, se pot adresa Băncii IFIS. Propunem o soluţie inovativă de finanţare a unor furnizori selecţionaţi, prin formula "factoring cu un singur debitor".

Este vorba despre o soluţie comercială capabilă să sprijine lichiditatea furnizorilor, condiţie necesară pentru a garanta flexibilitatea activităţii acestora şi, la fel de important, a companiei înseşi. Cu această soluţie pot obţine finanţarea, beneficiind de soliditatea societăţii comitente, şi furnizorii care nu îndeplinesc parametrii financiari ceruţi de obicei de bănci şi de companiile specializate.

Acest mod de cooperare între întreprindere, furnizorii acesteia şi Banca IFIS, ia naştere, de obicei, din iniţiativa întreprinderii, atunci când furnizorul refuză prelungirea termenelor de plată sau când se realizează că flexibilitatea activităţii întreprinderii este ameninţată de lipsa de lichiditate a furnizorului.