SDIR:     SDIR
 

Factoring – serviciile oferite

Banca IFIS îţi oferă soluţii personalizate.
Ştim că fiecare dintre clienţii noştri este diferit, ca şi nevoile sale, motiv pentru care lucrăm pentru a găsi cele mai bune soluţii care să îndeplinească cerinţele specifice ale fiecăruia dintre ei.

  • Gestionarea creanţelor. Prevede contabilizarea tuturor facturilor cuprinse în acordul de Factoring, monitorizarea facturilor clienţilor, efectuarea plăţilor la termenul prevăzut în facturi, monitorizarea şi analizarea plăţii facturilor, ţinerea la curent a furnizorilor cu privire la situaţia acestora (întârzierea plăţilor, litigii etc.). Gestionarea controlului unei creanţe necesită timp şi resurse care ar putea fi folosite mai bine, permiţându-i furnizorului să se dedice core business-ului şi dezvoltării relaţiilor comerciale.
  • Garanţia de plată oferă certitudinea de a încasa plata la data stabilită, astfel încât activele să fie mai uşor de gestionat. Această propunere se adresează companiilor a căror lichiditate nu necesită acţiuni specifice, dar care doresc să-şi planifice atent fluxul financiar, fără a fi, prin urmare, nevoite să recurgă la un credit bancar în cazul în care proprii clienţi au ei înşişi probleme legate de lichidităţi. Acest serviciu este deosebit de important când furnizorul întârzie cu plăţile în cazul în care, la rândul său, este plătit în întârziere de proprii clienţi.
  • Plata în avans a creanţelor permite accesarea unor resurse financiare altfel blocate de facturile emise. Suma reprezentînd plata în avans ajunge, de obicei, până la 100% din valoarea creanţei. Obţinerea unui plăţi în avans permite acoperirea capitalului de lucru, posibilitatea de a plăti mai devreme şi, astfel, de a obţine reduceri de la furnizori şi, în plus, de a achiziţiona mărfuri sau materii prime necesare gestionării noilor comenzi plasate de către clienţi.
  • Asumarea riscului debitorului insolvent presupune, din partea Băncii IFIS, suportarea tuturor riscurilor ce pot surveni în urma situaţiei financiare a unui furnizor care nu poate plăti bunurile şi serviciile de care a beneficiat, din motive de insolvenţă. Ca regulă generală, acoperirea creanţelor unor cumpărători selecţionaţi este garantată în urma evaluării situaţiei financiare a acestora. În acest context, Banca IFIS, garantează că, în cazul insolvenţei debitorului şi în absenţa oricăror litigii comerciale, cedentul nu va fi responsabil în niciun fel.