SDIR:     SDIR
 


Factoringul aduce numeroase beneficii. Acestea sunt, în special:

 • finanţarea anticipata a activităţilor în curs de desfăşurare. Permite accesarea unor resurse financiare altfel blocate de facturile emise, fără să influenţeze termenele lungi de plată ale întreprinderilor;
 • administrarea creanţelor: decontarea facturilor şi monitorizarea situaţiei acordurilor, astfel încât furnizorul este degrevat de problema responsabilităţilor administrative;
 • protecţia în cazul plăţilor întârziate – garantate pe o perioadă de timp determinată – reducând efectul negativ al întârzierilor şi al unei eventuale prelungiri a situaţiei de default a cumpărătorului;
 • reducerea riscului, cu protecţie în cazul datoriilor. Permite colaborarea cu noii cumpărători fără a risca pierderi din cauza unei eventuale situaţii financiare dificile care îi poate duce la insolvenţă;
 • reglarea fluxului de numerar: permite accesarea rapidă a resurselor din facturi, permiţând reglarea fluxului de numerar în conformitate cu termenele de plată;
 • îmbunătăţirea planului financiar: flexibilitatea garantată de acordul de factoring şi garantarea plăţilor sunt benefice unei planificări corespunzătoare a fluxului de numerar şi a eficienţei creşterii fondurilor financiare;
 • optimizarea costurilor financiare: permite dimensionarea corectă a costurilor financiare, permiţând căutarea unor noi surse de finanţare în momentul unei reale nevoi;
 • îmbunătăţirea indicatorilor financiari. Transformarea creanţei în lichidităţi garantează un bilanţ mai bun şi o mai bună documentare a activităţilor financiare, mărind bonitatea.
 • optimizarea clientelei: evaluarea situaţiei financiare a propriilor clienţi îi permite furnizorului să se concentreze pe colaborarea cu cei mai buni dintre aceştia şi să îi elimine pe cei care nu îndeplinesc cerinţele necesare;
 • îmbunătăţirea competitivităţii: raportarea acordurilor comerciale la nevoile reale ale societăţii ajută la creşterea competitivităţii, fără a reduce profitabilitatea;
 • îmbunătăţirea reputaţiei faţă de proprii furnizori. Factoringul garantează autonomia în raport cu situaţia economică şi financiară a furnizorilor, îmbunătăţind capacitatea de efectuare rapidă a plăţilor, obţinând, în acelaşi timp, reduceri.
 • îmbunătăţirea relaţiilor cu societăţile partenere. Transferarea către factor a responsabilităţilor administrative - care s-ar putea demonstra a fi problematice - favorizează relaţiile comerciale deja existente, permiţând formarea unei colaborări pe termen lung;
 • finanţarea investiţiilor. Plata anticipată a creanţelor vine şi în sprijinul investiţiilor şi ajută la optimizarea fondurilor externe.